Nordic Power Maskin & EntrepRenad

Vi på Nordic Power i Piteå skapar hållbara tekniska lösningar för vi bryr oss om miljön. 

Vad vi kan erbjuda dig

Avlopp & Brunnar

Vi anlägger nya eller byter ut uttjänta avlopp åt privatpersoner och företag. Vi anlägger och gräver brunnar.

Mark & husgrunder

Vi utför markarbeten och grundläggning för allt från små garage och villor till lagerlokaler och stora industrifastigheter.

Rivning

Efter många projekt så har vi gedigen erfarenhet för att på bästa sätt ta ner byggnader så säkert som möjligt.

Finplanering

Vi utför finplanering i områden runt hos, vägar, rabatter, trädgårdar och andra områden.

Vägarbeten

Vi utför markarbeten och grundläggning för vägarbeten

Spontning & Pålning

Ett tillvägagångssätt för att utföra grundläggning av till exempel känsliga byggnader, vid svåra jordförhållanden eller tunga laster. Vi utför pålning för husgrunder och transformatorstationer.

Schakt

Vi utför avancerade schaktarbeten

 

Finplanering

Vi utför finplanering i områden runt hos, vägar, rabatter, trädgårdar och andra områden.

VA och dränering

Vi utför även vatten och avlopps arbeten

Sprängning

Vi utför avancerade sprängningsarbeten hör av er för offert

 

Vi har en bred kompetens & erfarenhet inom bygg projekt.

PARTNERS

Kontakta oss för offert

Spovgatan 10. 941 39 Piteå.

info@nordicpower.nu